Kernwaarden

Basishouding

 

 • Ontdekkingsreiziger
 • Beginner

Kernwaarde

Resultaat

 

De wereld beter begrijpen

Nieuwsgierigheid

 

 • Win-win denken
 • Plezier
 • Vertrouwen

 

 • Open leven
 • Aandacht

 

Harmonie

 

Samen- werking

 

Creativiteit

 

Dankbaar- heid

 

 • Discipline
 • Liefde

 

Persoonlijke groei

 

Een ander groeit

Basishouding

Leven als een ontdekkingsreiziger, verbazen als een beginner

 

Ik…

 • Geniet van het onderweg zijn
 • Weet waarom ik reis
 • Probeer iets telkens voor het eerst “te zien”
 • Spring soms in het diepe, dat maakt me gelukkig
 • Bereid me op een reis voor wanneer dat zinnig is
 • Ben avontuurlijk
 • Bewandel mijn eigen pad
 • Zie ook de voordelen van geijkte paden
 • Beleef iets pas echt wanneer ik dat ook kan delen
 • Vind de wereld mooi
 • Neem vaak langer tijd (aandacht) om iets echt tot me te laten doordringen
 • Voel dat mijn leraren, ouders en ouderen me hebben gemaakt tot wie ik nu ben
 • Wil de ware aard van iets proberen te zien
 • Probeer iemand te zien zoals hij werkelijk is
 • Wil leren en ervaren…

Verbondenheid

Basishouding

Win-win denken, plezier in verbondenheid, vertrouwen hebben/ verdienen/ geven. Ik ben (onderdeel van) één samenhangende geheel. Alles is met elkaar verbonden en heeft invloed op elkaar.

 

 

Win-Win denken

1+1=3. Wederzijdse afhankelijkheid. Open staan voor verbondenheid. Begrijpen dat we elkaar nodig hebben om tot het beste resultaat te komen.

 

Plezier in verbondenheid

Ik vind het belangrijk om oprecht plezier te hebben in de samenwerking/ het samen zijn. Verbondenheid ervaren. Samen dingen doen en hiervan genieten. Plezier is meer dan ‘leuk’: ook ellende gezamenlijke doorstaan is plezierig.

 

Vertrouwen hebben/ verdienen/ geven

Vertrouwen hebben in het leven: ik krijg wat ik nodig heb, wanneer ik het nodig heb. Vertrouwen verdienen door 1) oprechte intenties 2) congruentie in handelen 3) vaardigheden ontwikkelen en inzetten die hiervoor nodig zijn 4) waarmaken/ resultaten boeken. Vertrouwen geven aan anderen en hen steunen om waar te maken.

Schoonheid

Basishouding

Open leven, aandacht voor het moment

 

 

Open leven

Open staan voor de wereld: open hart, open denken, open ogen, open oordeel, open… open!

 

Aandacht

Met aandacht dingen doen. Rust hierin vinden. Niet alles tegelijk willen. Ik kan niet de hele wereld binnen laten komen (dat past niet). Aandacht aan het hier en nu geven. Intuïtief en rationeel denken en ervaren.

 

Deze twee elementen zorgen er samen voor dat ik schoonheid kan waarnemen, herkennen, verteren, (leren) begrijpen.

 

 

Dienstbaarheid

Basishouding

Discipline en liefde

 

 

Discipline

 1. Vervelende/ lastige dingen afhandelen wanneer ze zich voordoen. Langer wachten maakt iets kleins steeds groter. Ontspanning na afhandelen is groter dan die bij uitstel.
 2. Waarheid als hoogste goed. Waarheid is de vruchtbare grond voor groei. De ander helpen groeien werkt dus hetzelfde. Doseer de waarheid wanneer ik denk dat de ander deze niet kan gebruiken voor groei. Niet liegen, maar minder confronteren in dat geval. Moeilijk.
 3. Scherp blijven op invloedsfeer: Ligt het aan mij of aan iets/ iemand anders. Kan ik hier iets aan veranderen? Door hier scherp op te blijven kan ik beter kiezen waar ik mijn energie aan geef.
 4. Balanceren: De wereld veranderd continu. Mijn gedrag hierop blijven aanpassen. Gedrag dat eerder succesvol was, kan in een nieuwe wereld contra werken. Dit betekent een constante cyclus van afscheid nemen (van oude Joris dingen) en nieuwe dingen leren. Taai proces.

 

Liefde

 • Het vermogen om van een ander te houden om wie hij werkelijk is
 • De wil om mijn grenzen te verleggen, met als doel mezelf of een ander te laten groeien (bewuste keuze, moeite doen, helder doel)
 • Ik heb onvoorwaardelijk lief.

 

 

Met nieuwsgierigheid wordt de wereld een beetje mooier...

 

Wanneer ik die weer wat beter heb leren begrijpen

Met verbondenheid wordt de wereld een beetje mooier...

 

Door het ervaren van verbondenheid (met win-win denken, plezier en vertrouwen): dit is voor mij harmonie

 

Wanneer er

samenwerking ontstaat of groeit

 

Met schoonheid wordt de wereld een beetje mooier...

 

Door het ervaren van schoonheid ontstaat er dankbaarheid (voor de volmaaktheid der dingen)

 

Creativiteit ontstaat uit het vermogen om schoonheid te kunnen begrijpen. Met creativiteit ontstaan nieuwe dingen (letterlijk: creëren)

 

 

Met verbondenheid wordt de wereld een beetje mooier...

 

Doordat ikzelf groei (in ‘mens zijn’)

 

Doordat de ander groeit (in ‘mens zijn’)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Duurzaam veranderen = samenwerken

 

Continu verbeteren = LEAN werken

 

Leiderschap =

Anderen in staat stellen waardevol te zijn

Kernwaarden

Waarvoor ik sta: 'vierheid'