Kernkwaliteiten

Problemen oplossen

 

 

Ik ga doelgericht te werk en maak waar wat is afgesproken. Gedurende het proces houd ik aandacht op het beoogde resultaat.

 

Ik werk hiervoor efficiënt samen met anderen. Ik stel anderen in staat goed samen te werken.

 

Ik heb kennis van, en vaardigheid in verschillende probleem oplossende technieken. LEAN is mijn basis.

 

Ik maak problemen oplosbaar door te structuren en werk evidence based.

 

Informatie en boodschap weet ik, met oog voor schoonheid, helder over te brengen in presentaties.

 

Borgen: problemen zijn pas opgelost wanneer deze duurzaam zijn verbeterd.

 

Ik streef ernaar mijzelf overbodig te maken. Dit heb ik bereikt wanneer er een werkwijze van continu verbeteren is eigen gemaakt.

 

 

Teambuilding

 

 

Ik ondersteun groepsvorming en breng samenwerkingsverbanden tot stand of verbeter die om een beoogd (gezamenlijk) doel te bereiken.

 

Ik creëer besef bij individuen: dit is mijn aandeel in een gezamenlijke dienst/ product.

 

Ik heb gevoel voor de dynamiek binnen een groep en weet hiernaar te handelen.

Ik heb focus op creëren van vertrouwen, de voorwaarde voor het zoeken naar win-win situaties (1+1=3).

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Duurzaam veranderen = samenwerken

 

Continu verbeteren = LEAN werken

 

Leiderschap =

Anderen in staat stellen waardevol te zijn

Kernkwaliteiten

Waarin ik echt goed ben: Veranderen, coachen, problemen oplossen, teambuilding

 

Veranderen

 

 

De wereld is niet statisch, maar continu in beweging. Veranderen in een organisatie gaat over sociale dynamiek: Het samen (her-) construeren van ‘tijdelijk werkbare situaties’. Het gaat over onderzoeken en samen (nieuwe) betekenis geven, over (van elkaar) leren: de basis voor continu verbeteren.

 

Ik organiseer dit veranderingsproces door te werken conform het train-de-trainer principe van ‘voordoen’, ‘samen doen’ en ‘hen zelf laten doen’.

 

Ik heb aandacht voor verschillende belangen, identiteiten en ambities van mensen die bij de verandering betrokken zijn.

 

Succesfactoren: investeren in vertrouwen, conflicten aangaan, betrokkenheid creëren, eigenaarschap nemen en gezamenlijke resultaten nastreven.

 

Ik probeer de verandering ‘te zijn’ die ik wil realiseren: ik neem afscheid van oud (ineffectief) handelen en ontwikkel mezelf om in nieuwe situaties te kunnen slagen.

 

Coachen

 

 

Ik geef richting, steun en feedback, in een sfeer van openheid en vertrouwen, waarbij de groei (inzicht, kennis, vaardigheden) van mensen centraal staat. Hiermee stel ik hen in staat hun doelen te behalen.

 

Mijn stijl van coachen pas ik aan op de situatie in kwestie (leraar-, transformatie-, mentor-, resultaatgerichte-).

 

Ik probeer de ander te zien om wie hij werkelijk is.

 

‘Waarheid’ zie ik als basis voor groei. Ik houdt aandacht voor de hoeveelheid waarheid de ander aankan om te kunnen blijven groeien.