Voor wie ik werk

Veel verschillen

Er is een grote diversietijd aan stafdiensten. Denk aan bijvoorbeeld communicatie, financiën, personeel & organisatie en control. Naast de taak die deze diensten hebben, kan de wijze waarop die wordt uitgevoerd ook verschillen. Zo is de gemiddelde duur van een taak bij de ene stafdienst 1 minuut , terwijl dat bij de andere ruim een maand of zelfs langer kan zijn. En denk ook aan de mate waarin deze taken gestandaardiseerd worden uitgevoerd: bij een incasso team komt dat vaker voor, dan bij een team als management development. Het is dan ook niet verrassend dat de heersende cultuur binnen deze staven en diensten vaak enorm verschilt onderling.

 

Ook overeenkomsten

Wat stafdiensten delen is dat ze vaak wat verder weg staan van de directe dienstverlening aan de klant. Ze zijn immers opgesteld om de ‘voorkant’ van het bedrijf (managers en medewerkers in de lijn) te bedienen. Het is daarom vaak een uitdaging om het belang van die klant in het denken en handelen centraal te houden. Iets dat wel goed is om focus op te houden, wanneer je als stafdienst scherp wilt blijven op je toegevoegde waarde.

 

Afhankelijkheid en complexiteit

Stafdiensten hebben elkaar vaak nodig: veel diensten voor de ‘voorkant’ van het bedrijf worden immers in samenwerking tot stand gebracht. Zo kan een management consultant advies geven, dat door een expertise team wordt uitgevoerd en door een backoffice wordt afgehandeld. Complexiteit van werkprocessen is een element dat je vaak tegenkomt in de wereld van staven en diensten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketensamenwerking voor stafdiensten

Stafdiensten kunnen hun ondersteuning aan de collega’s in de lijn niet blijven verbeteren door alleen vanuit hun eigen expertise te beredeneren. Net zoals ‘eind-’klanten, verwachten ook deze mensen dat stafdiensten beter gaan samenwerken en het leven voor hen wat makkelijker maken. Door te gaan samenwerken, kunnen stafdiensten veel meer waarde toevoegen aan ‘de voorkant’ van het bedrijf.

 

En het verbeteren van samenwerking tussen de verschillende stafdiensten levert ook intern meer op. Denk bijvoorbeeld aan het reduceren van dubbel werk (= kosten omlaag) en het vergroten van werkplezier bij stafmedewerkers (minder frustraties over “die andere afdeling”).

 

Met mijn proposities help ik de waarde van stafdiensten te vergroten

Zie hoofdstuk ‘Vak’ voor een overzicht van wat ik doe om stafdiensten stapje voor stapje te helpen waardevoller te worden.

 

 

Veranderende wereld

De wereld verandert snel. Bedrijven merken dit iedere dag door het gedrag van klanten. Klanten bepalen steeds meer zelf wat goed voor hen is en ze worden hierbij ondersteunt door nieuwe technologische mogelijkheden. Het vertrouwen in het bedrijfsleven (met name financiële sector) is daarentegen erg laag; er wordt verwacht dat bedrijven transparanter worden. Naast het veranderende klantgedrag is ook digitalisering en de snel veranderende arbeidsmarkt reden om goed op te blijven letten.

 

Veranderende behoefte aan staf ondersteuning

Al deze veranderingen hebben dus directe invloed op de producten en diensten die organisaties leveren aan hun klanten. Stafdiensten van organisaties merken van deze dynamiek ook steeds meer. De klassieke manier van ondersteuning aan de lijn sluit steeds minder aan bij de behoefte. Er wordt gevraagd om partnerschap, proactief handelen, meedenken, de juiste dingen doen… Maar wat betekent dat nu precies? En hoe organiseer je dat?

 

Beter begrijpen wat ‘de lijn’ doet

Het begint dan dus weer bij het begin: waarom bestaat de organisatie? En welke producten en diensten leveren we? Stafdiensten moeten begrijpen wat de (eind-) klanten willen van de organisatie, en daarmee dus ook wat de ‘voorkant’ van het bedrijf aan ondersteuning nodig heeft. Deze kennis is nodig om antwoord te kunnen (blijven) geven op de volgende vraag: Waarvoor bestaan wij als stafdienst , wat is onze toegevoegde waarde?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Duurzaam veranderen = samenwerken

 

Continu verbeteren = LEAN werken

 

Leiderschap =

Anderen in staat stellen waardevol te zijn

Voor wie ik werk

Stafdiensten van (grote) organisaties