Professionele uitgangspunten

Duurzaam veranderen

=

Samenwerken

Continu verbeteren

=

LEAN werken

Leiderschap

=

Anderen in staat stellen om waardevol te zijn

Duurzaam veranderen = samenwerken

 

 

Mensen zijn sociale wezens. Pas wanneer we iets kunnen delen krijgt het betekenis. En echt de moeite waard wordt het pas wanneer je betrokken bent geweest bij de ervaring zelf. Veranderen is dus per definitie een sociale activiteit.

 

Dit uitgangspunt gaat over de onderstromen in een organisatie: of dat wat er gebeurt achter de organisatiemodellen, organogrammen en procesplaten. De wereld is voortdurend in verandering. Niets is statisch. Duurzaam veranderen gaat daarmee dus over een mindset, een actief handelen. Over samen blijven werken aan verbeteringen.

 

Deze mindset staat voor sociaal constructivistisch veranderen: het samen (her-) construeren van ‘tijdelijk werkbare situaties’. Samen (nieuwe) betekenis geven is een proces van (van elkaar) leren, wat op zijn beurt de basis is voor continu verbeteren.

 

Continu verbeteren = LEAN werken

 

 

Dit uitgangspunt staat voor de vaardigheid om dagelijks te verbeteren door LEAN te denken. LEAN denken gaat over heldere principes, goede werksystemen en gebruik van tooling dat hierbij ondersteunt.

 

LEAN werken is… problemen behapbaar maken door ze in kleinere stukjes op te knippen; grondoorzaken oplossen; werken aan standaarden van waaruit je verder kunt verbeteren; terugkijken om te leren en vooruitkijken om het nog beter te doen; aandacht voor gevoel en evidence based werken. Het is de kunst om gelijktijdig te blijven investeren in vergroten van klantwaarde, financiële waarde en medewerker waarde.

 

Met continu verbeteren ben je nooit klaar, het is een way of life. Iedere dag kun je de organisatie een beetje mooier maken.

 

 

Leiderschap = anderen in staat stellen om waardevol te zijn

 

 

Dit uitgangspunt gaat over (persoonlijk-) leiderschap van alle betrokkenen in een verandering. Leiderschap is anderen in staat stellen om waardevol te zijn. Persoonlijk leiderschap is dus: jezelf in staat stellen om waardevol te zijn.

 

Leiders doen moeite, overwinnen eigen grenzen, zijn transparant, nemen initiatief, bekrachtigen door vol te houden.

 

Leiders investeren bij verandering in: begrip en overtuiging, consistent voorbeeldgedrag, versterken van structuur en formele mechanismen, bouwen aan vaardigheden.

 

 

Duurzaam veranderen = samenwerken

 

Continu verbeteren = LEAN werken

 

Leiderschap =

Anderen in staat stellen waardevol te zijn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Professionele uitgangspunten

Deze uitgangspunten definiëren de wijze waarop ik in mijn vak sta. Ze zijn een doorvertaling van mijn levensopvattingen (waarden) en wat ik heb geleerd over veranderen (kwaliteiten). Ze vatten dus samen wat mijn visie op veranderen is en hoe ik hierin acteer.