Ketensamenwerking voor stafdiensten

Veranderaanpak in drie fasen

 

 1. Vaststellen
 2. Verkennen
 3. Verbeteren (zwaartepunt)

   

 

Opdrachtgever(s)

 

Organisatie

 • Wat is de propositie van de organisatie?
 • Wat is visie en strategie?
 • Welke producten en diensten?
 • Wat zijn de grootste uitdagingen?
 • Hoe is de markt?

 

Staf functie

 • Welke staf functie staat centraal en wat is haar toegevoerde waarde voor de organisatie? (Staf functie = naam waarde keten)
 • Welke producten of diensten worden er aan de organisatie geleverd?

 

Ondersteunende afdelingen

 • Welke ondersteunende afdelingen (of divisies/ teams) hebben een taak in de waarde keten?

   

Leiders ondersteunende afdelingen

 

Verkenning van waarom

 • Verkenning van ieders perspectief van de huidige situatie: hoe zie jij die nu? En waarom verbeteren in keten samenwerking?
 • Gevoel en ratio

 

Verkenning van hoe: ons plan

 • Hoe zou dit verbetert kunnen worden?
 • Hoofdlijnen aanpak ‘ketensamenwerking voor stafdiensten’ als referentiekader
 • Wij hebben voorbeeldrol (hoe?)

 

Verkenning van wat

 • Prioriteren van producten of diensten: wat verbeteren we (als eerste)?

   

‘Alle’ betrokkenen binnen proces van product/ dienst

 

Aanpak

 • Ons plan: specifiek maken
 • Details aanpak ‘ketensamenwerking voor stafdiensten’ als checklist

 

Product of dienst centraal

 • Iedere geprioriteerde product of dienst benaderen als aparte verandering: mensen willen verbeteren waar ze “van zijn”

(product/ dienst = naam waarde proces)

 

Grote geheel in beeld houden

 • Verbeteren ieder waarde proces start vanuit perspectief waarde keten
 • ‘project’ organisatie met aandacht samenstellen: heeft als kerntaak om anderen te helpen waardevol te zijn

   

Vaststellen

 • Verandering is begonnen bij ons eerste contact

Verkennen

 • Action research onderzoek van waarom en wat we moeten veranderen
 • En (vooral) ook: hoe we moeten veranderen. Het is fundamenteel dat deze vraag door de mensen zelf wordt verkend

Verbeteren

 • De aanpak ‘ketensamenwerking voor stafdiensten’ is gevisualiseerd in de vorm van een bijenkorf. Dit model toont aan dat ketensamenwerking verbeteren geen verandering is die lineair verloopt. Vaak wordt er, op hetzelfde tijdstip, geïnvesteerd in verschillende aspecten. Daarnaast kan worden gesteld dat ieder dat ieder aspect, op geheel eigen wijze, bijdraagt aan een verbeterde waarde keten.

 

Aanpak als referentiekader en checklist

 • De aanpak ‘ketensamenwerking voor stafdiensten’ is een goed en compleet plan, maar presenteer ik desondanks niet als kant-en-klare oplossing. Ik heb geleerd dat mensen zelf de ruimte moeten krijgen om te ontdekken hoe ze kunnen veranderen. Uiteraard help ik hierbij.
 • Waarvoor is de aanpak wel geschikt?
 • Hoofdlijnen aanpak als referentiekader in fase ‘verkennen’
 • Details aanpak als checklist in fase ‘verbeteren’ (checklist om specifiek te maken bij opstarten. En ook om scherp te blijven gedurende het traject)

 

Details aanpak

 

 • Voor ieder aspect binnen dit verander model is detaillering nodig om tastbaar te maken wat er moet gebeuren. Deze informatie is hier niet vermeld
 • Ook de onderliggende werkvormen en soorten interventies worden hier niet vermeld

Uitgangspunten Verbeteren

 

 • Duurzaam veranderen door samenwerken van betrokken medewerkers binnen een waarde proces

 

 • Bij het verbeteren van een waarde proces denken en werken we LEAN

 

 • Wij helpen elkaar om waardevoller voor onze organisatie te worden: dit is leiderschap

 

 • Ieder aspect in onze aanpak staat voor een aandachtsgebied, maar is geen apart ‘traject’: daar waar mogelijk simultaan oppakken

 

 • Mogelijk lopen er al initiatieven die in deze aanpak zijn beschreven. Anderen starten pas later in de tijd. De aanpak is in die zin hybride: ter plekke beoordelen wat kan en nodig is

 

 • Iedere aspect kent zijn eigen specifieke uitdagingen, voor ieder waarde proces zal de nadruk anders liggen: aanpak en hulpmiddelen worden situationeel toegepast

 

 • Coördinatie en ondersteuning is belegd bij een klein multi -discilplinair team, dat situationeel wordt ingezet: samen met de medewerkers in het waarde proces zijn zij eigenaar

 

 

De zes aspecten kort toegelicht

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Duurzaam veranderen = samenwerken

 

Continu verbeteren = LEAN werken

 

Leiderschap =

Anderen in staat stellen waardevol te zijn

Ketensamenwerking voor stafdiensten

Een toelichting op hoofdlijnen