Proposities

Ketensamenwerking voor stafdiensten

 

Een aanpak waarmee ik stafdiensten van organisaties help beter te gaan samenwerken. Het doel hierbij is om, door verbeterde samenwerking, meer waarde toe te voegen aan de rest van de organisatie (directie, managers en medewerkers in ‘de lijn’). Hierdoor kan de organisatie op haar beurt weer meer waarde toevoegen aan de klant. Door samen met de mensen binnen de stafdiensten te ontdekken hoe het beter kan, wordt ook de effectiviteit en het werkplezier verbeterd.

 

Samenwerking in de keten verbeteren is geen uitdaging die lineair verloopt. Vaak wordt er, op hetzelfde tijdstip, geïnvesteerd in verschillende onderwerpen. Deze initiatieven zijn te clusteren in een zestal aspecten: processen op orde, IT systemen in focus, aantoonbaar verbeteren, besturing op waarde creatie in de keten, mindset en handelen als waardeketen, ‘project’ organisatie op orde.

 

Belangrijke ingrediënten: Begrip van grote geheel, elkaar helpen waardevoller te worden, kleine verbeteringen maken samen het grote verschil.

 

Klik hier om meer te lezen

 

Team samenwerking

 

Een aanpak die investeert in het vertrouwen van collega’s in een team. Hierbij ga ik uit van het principe, dat effectieve samenwerking is gebaseerd op vertrouwen (in zelf, in elkaar, in de organisatie). Met andere woorden: laag vertrouwen staat gelijk aan weinig effectiviteit, dus hogere kosten (voor de klant).

 

Het uitgangspunt van deze aanpak is gebaseerd op de piramide van Lencioni. De interventies binnen de aanpak zijn situationeel: dat wat nodig is om te verbeteren. Denk hierbij aan onder andere:

 • Analyse en reflectie
 • MBTI
 • Rollen en verwachtingen
 • Feedback trainingen
 • Dialoog
 • Problem solving
 • Positive Inquiry
 • Visie/ Strategie ontwikkeling
 • Operationeel management en cascade (organisatie, team, medewerker)
 • Leiderschap
 • Action Learning
 • Bouwen aan vaardigheden
 • Samen een doel realiseren
 • Simulatie en gaming

Duurzaam kosten reduceren

 

Een aanpak waarmee ik een team leer om samen, vanuit eigen bestaansrecht, goedkoper en klantgerichter te werken. De aanleiding hiertoe is soms vanuit eigen initiatief, maar het komt ook voor dat er een financiële-, of FTE- target is opgesteld door ‘hogerhand’.

 

Veelal wordt er in dit soort gevallen al keihard gewerkt, is men, op geheel eigen wijze, enorm klantgericht, wordt er overgewerkt, is er hart voor de zaak. Aan drive en goede bedoelingen ontbreekt het maar zelden. Vaak hoor ik dat het voor onmogelijk wordt gehouden dat het “nog beter, handiger, sneller kan, met nog minder tijd, mensen, middelen”. Maar is dat echt zo? Wanneer is het de laatste keer geweest dat we, met wat afstand, gekeken hebben naar ons eigen werken en handelen?

 

En dit is precies wat ik met deze aanpak doe. Aan de hand zes vragen help ik een team om samen orde op zaken te stellen. Bij iedere vraag zijn specifieke hulpmiddelen die hen helpt om het antwoord te vinden. En samen werken we dan aan misschien wel het moeilijkste: ook echt gaan werken volgens de ontworpen verbetering.

 

Al met al vaak een spannend proces voor de betrokkenen. Maar deze aanpak zorgt er wel voor dat de resultaten duurzaam zijn: de mensen hebben het immers zelf, samen, bereikt. Een duidelijk signaal voor mij dat ik niet meer nodig ben: er wordt op eigen initiatief verder verbeterd.

(persoonlijk-) Leiderschap

 

Wat is leiderschap? Er zijn bibliotheken vol over geschreven. En op een of andere manier krijgen we er geen genoeg van. Ook nu is het belangrijk thema om je als organisatie in te verdiepen. Want, zo luidt het devies: de wereld/ onze organisatie verandert razendsnel, dus de manier waarop er hier leiding wordt gegeven moet ook op de schop. Wat zegt dit? Dat we nog steeds niet weten hoe we leiding aan onszelf en elkaar moeten geven? Ik durf te stellen dat we dit echt wel weten. Ik wil daarom proberen het heel erg simpel te maken:

 

 • Leiderschap is anderen in staat stellen om waardevol te zijn
 • Persoonlijk leiderschap is dus: jezelf in staat stellen om waardevol te zijn

 

Bij persoonlijk leiderschap gaat het vaak om het verleggen van je eigen grenzen. Jezelf telkens proberen te verbeteren. Dat vraagt, naast wat (zelf-) compassie, vooral lef en discipline. Anders gaan werken is immers veel meer werk dan nog een dagje op de oude manier blijven handelen. Vaak gaat ‘anders werken’ ook gepaard met opgeven van vertrouwde patronen. Kwetsbaar durven zijn is dan een heldendaad.

 

Elkaar helpen te verbeteren is dan ook hier weer de sleutel. Moeite doen om consequent feedback te vragen en geven bijvoorbeeld. En voorbeeldgedrag is van doorslag gevende betekenis.

 

Leiders zijn mensen die, vanuit hun eigen rol, anderen helpen waardevoller (voor zichzelf, elkaar, de klant) te worden:

 

 • Een directeur heeft dus als kerntaak om een manager te helpen zoveel mogelijk dienstbaar te zijn aan zijn teamleider
 • En die manager heeft dus als kerntaak om een teamleider te helpen om zoveel mogelijk focus te hebben op wat zijn team nodig heeft
 • Die teamleider heeft dan al kerntaak om zijn medewerkers te ondersteunen om tijd aan de klant te besteden en dit zo waardevol mogelijk te doen
 • En medewerkers? Die hebben dus het klantbelang centraal in hun handelen

 

Mijn taak is het om leiders te helpen om, vanuit hun eigen rol, zichzelf en anderen in staat te stellen waardevoller te zijn. Dit doe ik door voordoen (trainen), samen doen (coachen), hen zelf laten doen (op afstand) .

Continu verbetervaardigheden leren en toepassen

 

Continu verbeteren = LEAN werken. En LEAN werken kun je leren. Het is geen ‘rocket science’, het gaat eerder over ‘gezond verstand’. Wat valt er dan te leren? Verbazingwekkend veel. En als je het eenmaal weet? Dan lijkt het zo logisch als wat.

 

Ik zelf heb de ervaring dat ik ieder jaar besef dat ik het nu echt beter begrijp. Maar met dit besef komt ook nog iets anders om de hoek kijken: ik zie ook steeds beter dat ik nog veel te leren heb! En dit is nu juist het fundament van LEAN: met continu verbeteren ben je nooit klaar, het is een way of life.

 

LEAN gaat over werken vanuit principes, goede werksystemen en gebruik van tooling die hierbij ondersteunt. Ik leer anderen over deze elementen en gebruik mijn eigen ervaringen als tastbare bron. Ik help vervolgens ook om het geleerde ‘on the job’ toe te passen. Zodoende wordt het leerproces de verbetermethode.

 

Dit opleidingsprogramma is een mix van ervaren (simulatie), theorie en praktijk. Het is opgebouwd uit verschillende modules, die geclusterd kunnen worden rondom negen thema’s:

 

 1. Basiskennis en achtergrond LEAN
 2. Klantwaarde
 3. Operationeel management
 4. Proces optimalisatie
 5. Problem solving
 6. Houding en gedrag
 7. Team houding en gedrag
 8. Verander management
 9. Persoonlijke vaardigheden

   

   

   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Duurzaam veranderen = samenwerken

 

Continu verbeteren = LEAN werken

 

Leiderschap =

Anderen in staat stellen waardevol te zijn

Proposities

Wat doe ik om onze organisatie mooier te maken? Dat hangt af van de situatie, de doelstelling, de tijd… Grofweg kan ik mijn handelen in een vijftal werkwijzen onderscheiden.

 • Ketensamenwerking voor stafdiensten
 • Team samenwerking
 • Duurzaam kosten reduceren
 • (persoonlijk-) Leiderschap
 • Continu verbetervaardigheden leren en toepassen